Rača

Rača

20172016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 5749, жена: 5754
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 8, жена: 7
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година11
5-9 година21
10-14 година03
15-19 година10
20-24 година10
25-29 година00
30-34 година11
35-39 година00
40-44 година00
45-49 година01
50-54 година10
55-59 година00
60-64 година00
65-69 година10
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
Име и презиме Координатора за ромска питања: Милица Радојковић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом помоћник председника општине Рача
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Rača не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 15
  • Деца млађа од 15 година: 8
  • Без школске спреме: 6
  • Непотпуна основна школа: 1
  • Основно образовање: 0
  • Средње образовање: 0
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 1.151.357,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 63 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.