Preševo

Preševo

2017
Степен развијености општине: 4
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1218
5-9 година1720
10-14 година1513
15-19 година711
20-24 година1311
25-29 година139
30-34 година1012
35-39 година1011
40-44 година44
45-49 година66
50-54 година1012
55-59 година96
60-64 година24
65-69 година23
70-74 година01
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 26.10.2014. уписано 59 грађана ромске националности.
Општина/град Preševo нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Preševo не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
  • Вук Караџић

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 271
  • Деца млађа од 15 година: 95
  • Без школске спреме: 33
  • Непотпуна основна школа: 21
  • Основно образовање: 87
  • Средње образовање: 31
  • Више/високо образовање: 4
  • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Самир Азировић - Vuk Karadzic
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 12.630.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.