Požega

Požega

2020201820172015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 14509, жена: 15129
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 116, жена: 104
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година96
5-9 година115
10-14 година114
15-19 година69
20-24 година69
25-29 година1511
30-34 година105
35-39 година119
40-44 година712
45-49 година57
50-54 година58
55-59 година96
60-64 година66
65-69 година45
70-74 година00
75-79 година02
80 + година10
Име и презиме Координатора за ромска питања: Драган Васовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом није запослен у ЈЛС
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Остало
за период од 04.03.2021.
до 31.12.2024.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 220
  • Деца млађа од 15 година: 46
  • Без школске спреме: 23
  • Непотпуна основна школа: 71
  • Основно образовање: 48
  • Средње образовање: 30
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Марија Вујичић - Петар Лековић
У 2020. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 996.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 3.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Превоз на територији општине пожега је бесплатан за све. .
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.