Paraćin

Paraćin

20182015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 26417, жена: 27825
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 431, жена: 422
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5247
5-9 година5042
10-14 година4446
15-19 година4242
20-24 година4346
25-29 година3029
30-34 година2928
35-39 година2326
40-44 година2222
45-49 година3225
50-54 година1931
55-59 година2012
60-64 година189
65-69 година36
70-74 година26
75-79 година12
80 + година13
У посебан бирачки списак је до 24.12.2017. уписано 405 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Живадинка Ђорђевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.01.2018.
до 31.12.2020.
Преузмите документ: LAP.xlsx
У областима: Здравље
Преузмите документ: strategija 1.docx
Општина/град Paraćin издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.100.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Марија Здравковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 853
 • Деца млађа од 15 година: 281
 • Без школске спреме: 118
 • Непотпуна основна школа: 199
 • Основно образовање: 197
 • Средње образовање: 52
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 4
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Виолета Николић - ОШ "Момчило Поповић Озрен"
 • Snezana Ljubisevic - Radoje Domanovic
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 11.725.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 10.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 4 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 12 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.