Pančevo

Pančevo

20162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 60012, жена: 63402
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1080, жена: 1038
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година126119
5-9 година116128
10-14 година10192
15-19 година93107
20-24 година11092
25-29 година8675
30-34 година8068
35-39 година7862
40-44 година7566
45-49 година5157
50-54 година5451
55-59 година5051
60-64 година2525
65-69 година1712
70-74 година1113
75-79 година612
80 + година18
У посебан бирачки списак је до 30.12.2015. уписано 1.038 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Пава Чабриловски
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом прикупљач информација о условима у којима живе роми
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Pančevo издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 6.900.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Данијела Мани
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 2118
  • Деца млађа од 15 година: 682
  • Без школске спреме: 277
  • Непотпуна основна школа: 590
  • Основно образовање: 433
  • Средње образовање: 132
  • Више/високо образовање: 3
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Ангеловски Филип - Гоце Делчeв
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 3.600.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 3.600.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 5.400.000,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 2.400.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.