Nova Crnja

Nova Crnja

2015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 5107, жена: 5165
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 533, жена: 483
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5652
5-9 година6363
10-14 година6652
15-19 година5244
20-24 година4634
25-29 година3833
30-34 година3637
35-39 година2830
40-44 година3928
45-49 година3830
50-54 година2926
55-59 година2122
60-64 година1115
65-69 година57
70-74 година56
75-79 година02
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 24.03.2016. уписано 193 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Саша Коломпар
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Волонтерски рад.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.01.2013.
до 31.12.2015.
Општина/град Nova Crnja издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 2.000.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Тања Журко
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1016
 • Деца млађа од 15 година: 352
 • Без школске спреме: 226
 • Непотпуна основна школа: 315
 • Основно образовање: 98
 • Средње образовање: 24
 • Више/високо образовање: 0
 • Непознато: 1
Број корисника/ца афирмативних мера у средњошколском образовању 2015. године je: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Сања Стојков - ОШ "Ђура Јакшић",
У 2015. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 26.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2015/16.
У 2015 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2015. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
 • Naziv: Srpska Crnja
 • Površina: 50446 kvm
 • Procenjena starost naselja: > 45 godina
 • Tip grejanja: čvrsto gorivo (drvo, ugalj)
 • Postoji odnošenje otpada: da
 • Opis položaja: integrisan u formalno naselje
 • Broj kuća: 15 - 50 jedinica
 • Broj stanovnika: < 100 stanovnika
 • Građevinski materijal: građevinski materijali koji obezbeđuju trajnost i sigurnost
 • Postoji vodovodna mreža: da
 • Status vodovodne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost vodovodnom mrežom: > 70%
 • Postoji kanalizaciona mreža: ne
 • Status kanalizacione mreže: planirana
 • Pokrivenost kanalizacionom mrežom: 0
 • Tip septičke jame: propusna septička jama
 • Postoji električna mreža: da
 • Status električne mreže: u funkciji
 • Pokrivenost električnom mrežom: > 70%
 • Postoje pristupne saobraćajnice: da
 • Postoje unutrašnje saobraćajnice: da
 • Tip kolovoza: asfalt
 • Pokrivenost unutrašnjim saobraćajnicama: > 70%
 • Postoji ulična rasveta: da
 • Status ulične rasvete: u funkciji
 • Pokrivenost uličnom rasvetom: > 70%
 • Pokrivenost planskom dokumentacijom: cela teritorija naselja
 • Tip planske dokumentacije: plan generalne regulacije
 • Plan2:
 • Plan3:
 • Sprovođenje planova: direktno
 • Započeta razrada plana:
 • Stepen legalizacije objekata: objekti legalizovani (> 90% legalizovano)
 • Predato za legalizaciju: < 30% objekata
 • Oblik vlasništva: meštovito
There is no Operative plan data.