Nova Crnja

Nova Crnja

20182015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 5107, жена: 5165
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 533, жена: 483
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5652
5-9 година6363
10-14 година6652
15-19 година5244
20-24 година4634
25-29 година3833
30-34 година3637
35-39 година2830
40-44 година3928
45-49 година3830
50-54 година2926
55-59 година2122
60-64 година1115
65-69 година57
70-74 година56
75-79 година02
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 19.10.2018. уписано 378 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Miša Stojkov
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Član Opštinskog veća zadužen za Romska pitanja
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Nova Crnja издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 100.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
  • Тања Журко
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1016
  • Деца млађа од 15 година: 352
  • Без школске спреме: 226
  • Непотпуна основна школа: 315
  • Основно образовање: 98
  • Средње образовање: 24
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Сања Стојков - Ђура Јакшић
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 750.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 20.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Opština Nova Crnja je 2014.godine je osnovala Kancelariju za smanjenje siromaštva čiji je godišnji budžet 10 miliona dinara. Svrha Kancelarije jeste da preko društveno korisnog rada građani zarade dodatna sredstva (hrana, plaćanje računa, izrada dukumenata i slično) za svoje domaćinstvo. Jednu trećinu korisnika čine Romske porodice..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.