Majdanpek

Majdanpek

201920182017
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 9331, жена: 9355
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 6, жена: 3
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година00
5-9 година00
10-14 година10
15-19 година00
20-24 година00
25-29 година00
30-34 година00
35-39 година30
40-44 година10
45-49 година00
50-54 година00
55-59 година01
60-64 година02
65-69 година00
70-74 година00
75-79 година10
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 26.05.2020. уписано 16 грађана ромске националности.
Општина/град Majdanpek нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Majdanpek не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 9
  • Деца млађа од 15 година: 1
  • Без школске спреме: 3
  • Непотпуна основна школа: 1
  • Основно образовање: 1
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.047.245,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 19.646.668,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 6.353.208,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 10 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 11 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Роми у општини Мајданпек су интегрисани, њихов положај је изједначен и не разликује се од положаја осталих становника у јединици локалне самоуправе ( имају некретнине у власништву, запослени су пуно радно време, редовно се школују и сл.) и остварују своја права једнако као и остали грађани јединице лок. самоуправе. Општина Мајданпек не планира и не спроводи активности на унапређењу положаја и инклузији Рома, с обзиром да је према последњем попису број изјашњених свега 9 становника, односно 0,04% у односу на укупан број становника. Осим тога, у посебан бирачки списак националних мањина који је закључен дана 19.10.2018. године, Решењем Министарства државне управе и локалне самоуправе, непосредно пре одржавања избора за Националне савете националних мањина, општина Мајданпек је имала уписаних 16 бирача, припадника Ромске националне мањине. Исти број уписаних бирача у посебан бирачки списак је и 26.05.2020.
Савет за здравље формиран је Одлуком СО Мајданпек број 06-10/7 од 12.03.2020. године.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.