Lučani

Lučani

201820172016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 10431, жена: 10466
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 59, жена: 53
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година55
5-9 година1110
10-14 година75
15-19 година95
20-24 година22
25-29 година46
30-34 година66
35-39 година23
40-44 година14
45-49 година43
50-54 година21
55-59 година51
60-64 година01
65-69 година10
70-74 година01
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 01.04.2019. уписано 42 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Наташа Ракић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом стручни радник Центра за социјални рад општине Лучани
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Lučani не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 112
  • Деца млађа од 15 година: 43
  • Без школске спреме: 10
  • Непотпуна основна школа: 30
  • Основно образовање: 25
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 1
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 16.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 5 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Права свих становника по Одлуци о правима и услугама социјалне заштите у Општини Лучани остварују преко стручних служби центра за социјални рад општине Лучани у Гучи, па тако право на набавку уџбеника, школског прибора, одеће, обуће, реновирање стамбеног простора и слично се реализује као и за све категорије становништва.Два ученика ромске националности добијају подршку у виду једнократне новчане помоћи за одлазак на стручну праксу ван места становања. Општина је преко ЦСР-а мотивисала ромске породице, кориснике НСП-а да аплицирају у пројекту Инклузивна пољопривреда и две ромске породице су добиле средства за обучавање из области пољопривреде у против вредности од 500 евра, али ни једна ту могућност није прихватила..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.