Leskovac

Leskovac

20162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 71632, жена: 72574
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 3931, жена: 3769
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година387349
5-9 година466450
10-14 година346322
15-19 година364331
20-24 година318293
25-29 година294295
30-34 година305283
35-39 година263259
40-44 година247238
45-49 година225219
50-54 година243242
55-59 година187193
60-64 година128127
65-69 година6158
70-74 година5571
75-79 година3327
80 + година912
У посебан бирачки списак је до 22.02.2017. уписано 3.096 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Тања Станојевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
уговор о привременим и повременим пословима
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Остало
за период од 01.01.2016.
до 31.12.2019.
Општина/град Leskovac издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 770.372,33
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Алиса Томчић
 • Лаура Саитовић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Вожд Карађорђе
 • Петар Тасић
 • Ђура Јакшић
 • Милутин Смиљковић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 7700
 • Деца млађа од 15 година: 2320
 • Без школске спреме: 948
 • Непотпуна основна школа: 2414
 • Основно образовање: 1439
 • Средње образовање: 435
 • Више/високо образовање: 23
 • Непознато: 121
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 6
 • saitovic oliver - svetozar markovic
 • Јелена Стојиљковић - Вукица Митровић
 • Саша Кадрић - Петар Тасић
 • Марија Мустафић - Милутин Смиљковић
 • Јасмина Живковић - Вожд Карађорђе
 • Јасмина Живковић - Вожд Карађорђе
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 5.160.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 11.184.897,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: У току 2016. године град Лесковац је на основу Одлуке о праву на једнократну финансијску подршку младим талентима са територије града Лесковац је наградио 470 ученика. Канцеларија за младе на води посебну евиденцију о националности награђених, јер су услови за награђивање исти за све ученике, по слободној процени било је неколико ученика ромске националности који су остварили право на награду.
Градско веће града Лесковца донело је дана 04. 11. 2016. године одлуку о додели једнократне новчане помоћи редовним ученицима, основних и средњих школа из материјално угрожених породица, са подручија града Лесковца за школску 2016/2017, 4, новембра 2016, број 061-16/16-II. Појединачан износ једнократне новчане помоћи износио је 5000, 00, није било посебне евиденције о ромским ученицима која су добила помоћ за куповину уџбеника..
Приложeн документ:
Буџетско планирање и реализација
Oбласт: Остало
Задатак: Пројекно финасирање и суфинансирање из области спорта
Носилац задатка: Удружења грађана
Назив носиоца задатка: Фудбалски клуб ,, Ветерница"
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 200.000,00
Реализовани буџет у РСД: 86.000,00
Назив донатора: Град Лесковац
Износ донаторских средстава: 86.000,00
РСД
Oбласт: Социјална заштита
Задатак: Унапређење положаја старих и болесних
Носилац задатка: Удружења грађана
Назив носиоца задатка: Омладина Рома
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 397.200,00
Реализовани буџет у РСД: 300.000,00
Назив донатора: Град Лесковац
Износ донаторских средстава: 300.000,00
РСД
Oбласт: Култура
Задатак: Промоција ромске традиције и културе
Носилац задатка: Удружења грађана
Назив носиоца задатка: Омладина Рома Граделица
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 50.000,00
Реализовани буџет у РСД: 50.000,00
Назив донатора: Град Лесковац
Износ донаторских средстава: 50.000,00
РСД
Oбласт: Култура
Задатак: Организација традиционалног ромског бала
Носилац задатка: Удружења грађана
Назив носиоца задатка: ФК ,, Ветерница" и Дом културе Рома
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 150.000,00
Реализовани буџет у РСД: 150.000,00
Назив донатора: Град Лесковац
Износ донаторских средстава: 150.000,00
РСД
Oбласт: Култура
Задатак: Реализација програмских активности
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца задатка: Дом културе Рома
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 120.000,00
Реализовани буџет у РСД: 104.372,33
Назив донатора: Град Лесковац
Износ донаторских средстава: 104.372,33
РСД
Становање
Нема података о становању.