Lebane

Lebane

20172015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 11046, жена: 10954
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 608, жена: 643
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5873
5-9 година7077
10-14 година5055
15-19 година5362
20-24 година5851
25-29 година4745
30-34 година4845
35-39 година5445
40-44 година4635
45-49 година2929
50-54 година3035
55-59 година2230
60-64 година1826
65-69 година1413
70-74 година511
75-79 година58
80 + година13
У посебан бирачки списак је до 03.04.2018. уписано 422 грађана ромске националности.
Општина/град Lebane нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Lebane не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Драгана Ибишевић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1251
 • Деца млађа од 15 година: 383
 • Без школске спреме: 205
 • Непотпуна основна школа: 422
 • Основно образовање: 178
 • Средње образовање: 52
 • Више/високо образовање: 9
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Ivan Ramic - RadovanKovacevicMaksim
 • Марија Цветковић - Дечја Радост
 • Горан Јумеровић - Вук Караџић
 • Ненад Асановић - ош Радоје Домановић
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 30.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.