Kovačica

Kovačica

2018201720162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 12650, жена: 12624
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 417, жена: 389
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5131
5-9 година3841
10-14 година4538
15-19 година4237
20-24 година3527
25-29 година2325
30-34 година1927
35-39 година3429
40-44 година3035
45-49 година2526
50-54 година2213
55-59 година1118
60-64 година1318
65-69 година177
70-74 година74
75-79 година410
80 + година13
Име и презиме Координатора за ромска питања: Љиљана Шајн
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
Преузмите документ: LOKALNI AKCIONI PLAN INTEGRACIJE ROMA.docx
Преузмите документ: Kovacica dopunjena procena potreba.docx
Општина/град Kovačica издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 50.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Млада поколења
 • Моша Пијаде
 • Свети Георгије

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 806
 • Деца млађа од 15 година: 244
 • Без школске спреме: 87
 • Непотпуна основна школа: 263
 • Основно образовање: 171
 • Средње образовање: 39
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
 • Мирослав Новаков - Свети Георгије
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 24.300.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.