Kladovo

Kladovo

202020192018
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 10068, жена: 10567
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 16, жена: 20
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година32
5-9 година01
10-14 година11
15-19 година21
20-24 година41
25-29 година04
30-34 година12
35-39 година21
40-44 година00
45-49 година11
50-54 година13
55-59 година02
60-64 година00
65-69 година00
70-74 година11
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 06.05.2021. уписано 10 грађана ромске националности.
Општина/град Kladovo нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Kladovo не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 36
  • Деца млађа од 15 година: 8
  • Без школске спреме: 4
  • Непотпуна основна школа: 9
  • Основно образовање: 11
  • Средње образовање: 4
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2020. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 620.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 8.263.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 2.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Јако је мали број грађана који су се изјаснили као Ромска национална мањина, они остварују сва права, тако да је ромска заједница прихваћена у нашој средини..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.