Kikinda

Kikinda

2020201920182017
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 29102, жена: 30351
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1068, жена: 913
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година10697
5-9 година118116
10-14 година10993
15-19 година10076
20-24 година10573
25-29 година8274
30-34 година9859
35-39 година5560
40-44 година7459
45-49 година6441
50-54 година5152
55-59 година4843
60-64 година2628
65-69 година2017
70-74 година814
75-79 година27
80 + година24
У посебан бирачки списак је до 31.12.2020. уписано 770 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Dragan Lakatoš
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Lice angažovano na poslovima prikupljanja podataka o socijalno ugroženom stanovništvu
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
U govor o privremenim i povremenim poslovima
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Kikinda издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.999.551,84
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Миливоје Оморац

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1981
 • Деца млађа од 15 година: 639
 • Без школске спреме: 376
 • Непотпуна основна школа: 600
 • Основно образовање: 288
 • Средње образовање: 74
 • Више/високо образовање: 2
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Александар Стојков - Јован Поповић
 • Предраг Поповић - Драгољуб Удицки
 • Милица Ристић - Васа Стајић
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 5.211.756,11 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 700.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 33.480.078,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 100 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 4 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.