Golubac

Golubac

20182017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 4058, жена: 4273
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 29, жена: 23
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година34
5-9 година12
10-14 година23
15-19 година30
20-24 година23
25-29 година22
30-34 година22
35-39 година10
40-44 година21
45-49 година12
50-54 година31
55-59 година21
60-64 година02
65-69 година10
70-74 година10
75-79 година20
80 + година10
У посебан бирачки списак је до 14.05.2019. уписано 35 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Zivoslav Simić
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Koordinator za romska pitanja
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Golubac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 52
  • Деца млађа од 15 година: 15
  • Без школске спреме: 8
  • Непотпуна основна школа: 14
  • Основно образовање: 11
  • Средње образовање: 3
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 30.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Ne planiraju se novčana sredstva ali se daju kopleti udžbenika svoj deci Roma, plaća se užina i ekskurzija za decu od 1-8 razreda.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.