Gadžin Han

Gadžin Han

20202015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 4288, жена: 4101
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 123, жена: 137
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година135
5-9 година2020
10-14 година819
15-19 година612
20-24 година107
25-29 година910
30-34 година811
35-39 година710
40-44 година67
45-49 година77
50-54 година24
55-59 година109
60-64 година911
65-69 година21
70-74 година62
75-79 година00
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 25.05.2020. уписано 74 грађана ромске националности.
Општина/град Gadžin Han нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 11.10.2019.
до 31.12.2025.
Општина/град Gadžin Han не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 260
  • Деца млађа од 15 година: 85
  • Без школске спреме: 30
  • Непотпуна основна школа: 63
  • Основно образовање: 68
  • Средње образовање: 12
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 854.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 2.202.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Општина преко центра за социјални рад издваја за средњошколце и студенте заједно у укупном износу од 2.202.000,00..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.