Brus

Brus

201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 8375, жена: 7942
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 47, жена: 44
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година33
5-9 година54
10-14 година77
15-19 година36
20-24 година75
25-29 година31
30-34 година22
35-39 година22
40-44 година26
45-49 година52
50-54 година22
55-59 година30
60-64 година02
65-69 година22
70-74 година10
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 23.02.2018. уписано 51 грађана ромске националности.
Општина/град Brus нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Brus не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 91
  • Деца млађа од 15 година: 29
  • Без школске спреме: 6
  • Непотпуна основна школа: 22
  • Основно образовање: 29
  • Средње образовање: 4
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 11.600.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.