Beograd-Zvezdara

Beograd-Zvezdara

20192018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 70614, жена: 81194
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 847, жена: 797
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година9076
5-9 година10487
10-14 година8881
15-19 година7283
20-24 година6472
25-29 година6872
30-34 година6461
35-39 година6948
40-44 година4849
45-49 година5364
50-54 година4433
55-59 година4534
60-64 година2113
65-69 година510
70-74 година78
75-79 година42
80 + година14
У посебан бирачки списак је до 01.06.2020. уписано 853 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Синиша Маринковић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Лице ангажовано на пословима унапређења положаја националних мањина
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Социјална заштита, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Остало
за период од 01.01.2015.
до 31.12.2020.
Општина/град Beograd-Zvezdara издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.300.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Светлана Илић
 • Снежана Станојевић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Деспот Стефан Лазаревић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1644
 • Деца млађа од 15 година: 526
 • Без школске спреме: 136
 • Непотпуна основна школа: 179
 • Основно образовање: 541
 • Средње образовање: 232
 • Више/високо образовање: 14
 • Непознато: 16
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Андрија Ђорђевић - Звездара
 • Бранислав Митровић - Владислав Петковић Дис
 • Слађана Митровић - Деспот Стефан Лазаревић
 • Нада Ђуричковић - Стеван Синђелић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.