Beograd-Novi Beograd

Beograd-Novi Beograd

2016
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 99477, жена: 115029
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1515, жена: 1505
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година213204
5-9 година190198
10-14 година176182
15-19 година157173
20-24 година122117
25-29 година116111
30-34 година12392
35-39 година90100
40-44 година9283
45-49 година6767
50-54 година6552
55-59 година4847
60-64 година2936
65-69 година1210
70-74 година1121
75-79 година17
80 + година35
Општина/град Beograd-Novi Beograd нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beograd-Novi Beograd не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 2
То су:
 • Александра Пауновић
 • Татјана Станковић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 3020
 • Деца млађа од 15 година: 1163
 • Без школске спреме: 560
 • Непотпуна основна школа: 482
 • Основно образовање: 609
 • Средње образовање: 184
 • Више/високо образовање: 11
 • Непознато: 11
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Дејан Јовановић - Блада Обрадовић Камени
 • Antic Tatjana - O.S.Jovan Ducic
 • Antic Tatjana - O.S.Jovan Ducic
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.