Beočin

Beočin

2018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 7812, жена: 7914
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 709, жена: 713
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8874
5-9 година95116
10-14 година5281
15-19 година7862
20-24 година6045
25-29 година5261
30-34 година5644
35-39 година5057
40-44 година3946
45-49 година4833
50-54 година4034
55-59 година2114
60-64 година1319
65-69 година611
70-74 година710
75-79 година34
80 + година12
У посебан бирачки списак је до 18.04.2019. уписано 687 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Исмет Адемовски
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Послови у вези избеглих, расељених лица и повратника
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beočin издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 400.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Јован Грчић Миленко

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1422
 • Деца млађа од 15 година: 506
 • Без школске спреме: 129
 • Непотпуна основна школа: 290
 • Основно образовање: 356
 • Средње образовање: 129
 • Више/високо образовање: 6
 • Непознато: 6
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Феруз Дрмаку - Јован Грчић Миленко
 • Емина Диљај - Љуба Станковић
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 4.200.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.600.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава у износу од РСД.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 9 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 6 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Ове напомене се односе на горе постављена питања:
- Општина Беочин посебно издваја средства за школски прибор за кориснике ромске националности.
- Општина Беочин учествује са 100% плаћања трошкова превоза ученицима који похађају Основну школу "Јован Грчић Миленко" у Беочину и Основну школу "Јован Поповић" у Сусеку. Право на овај вид
помоћи има 337 ученика. Такође, Општина Беочин субвенционише са 25% вредности путних трошкова 25 ученика који похађају Основну школу "Јован Јовановић Змај" у Сремској Каменици.
- Општина Беочин учествује са 25% плаћања трошкова превоза ученицима који похађају средње школе у Новом Саду. Право на овај вид помоћи има 485 ученика. Општина Беочин са 100% финансира
и трошкове превоза породицама које имају треће дете, укупно њих 8. Општина Беочин финансира са 100% трошкове превоза и шесторо деце (од чега је двоје Рома ) који похађају Специјалну школу
"Др Милан Петровић" у Новом Саду. Такође, Општина финансира трошкове превоза од 100% за троје деце ометених у развоју као и двоје њихових пратилаца ( од којих је једно дете и њен пратилац
ромске националности).
- Изнети подаци о стипендирању средњошколаца и студената односе се на школску 2018/2019 годину. Стипендија за средњошколце износи 5.0000 динара, а за студенте 6.000,00 динара. .
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.