Beočin

Beočin

20192018201720162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 7812, жена: 7914
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 709, жена: 713
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година8874
5-9 година95116
10-14 година5281
15-19 година7862
20-24 година6045
25-29 година5261
30-34 година5644
35-39 година5057
40-44 година3946
45-49 година4833
50-54 година4034
55-59 година2114
60-64 година1319
65-69 година611
70-74 година710
75-79 година34
80 + година12
У посебан бирачки списак је до 26.05.2020. уписано 679 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Исмет Адемовски
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Послови у вези избеглих, расељених лица и повратника
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Beočin издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 450.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Јован Грчић Миленко

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1422
 • Деца млађа од 15 година: 506
 • Без школске спреме: 129
 • Непотпуна основна школа: 290
 • Основно образовање: 356
 • Средње образовање: 129
 • Више/високо образовање: 6
 • Непознато: 6
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
 • Феруз Дрмаку - Јован Грчић Миленко
 • Емина Диљај - Љуба Станковић
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 3.585.332,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 4.360.435,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2019. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 10 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 7 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: - Општина Беочин посебно издваја средства за школски прибор за ученике ромске националности који похађају основну школа од 2 до 8 разреда..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.