Bečej

Bečej

2019201820172016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 18316, жена: 19035
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 445, жена: 397
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година5543
5-9 година5560
10-14 година3743
15-19 година4635
20-24 година4137
25-29 година3428
30-34 година3321
35-39 година2932
40-44 година2723
45-49 година2927
50-54 година2115
55-59 година2317
60-64 година76
65-69 година34
70-74 година42
75-79 година13
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 26.05.2020. уписано 500 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Добрила Ђин
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом баш тако
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Уговор о делу
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Култура, Медији и информисање, Социјална заштита, Приступ личним документима, Сузбијање дискриминације, Положај жена, Интерно расељена лица и повратници по основу споразума о реадмисији
за период од 01.06.2019.
до 30.06.2021.
Општина/град Bečej не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 842
  • Деца млађа од 15 година: 293
  • Без школске спреме: 173
  • Непотпуна основна школа: 243
  • Основно образовање: 92
  • Средње образовање: 39
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Мирјана Чоти - Шаму Михаљ
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 5.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 5.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 80 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2019. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.