Bač

Bač

20202019201820162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 7141, жена: 7264
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 394, жена: 370
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4328
5-9 година5145
10-14 година4025
15-19 година3032
20-24 година1832
25-29 година2828
30-34 година2237
35-39 година4122
40-44 година2923
45-49 година2029
50-54 година1819
55-59 година2623
60-64 година1014
65-69 година118
70-74 година63
75-79 година11
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 28.04.2021. уписано 198 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Зоран Петровић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 01.01.2021.
до 28.04.2021.
Општина/град Bač издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 6.060.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 764
  • Деца млађа од 15 година: 232
  • Без школске спреме: 109
  • Непотпуна основна школа: 275
  • Основно образовање: 131
  • Средње образовање: 15
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Нада Петровић - Колибри
  • Драган Јовановић - Јан Колар
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 6.500.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 14.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 95 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 1 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 29 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.