Bač

Bač

201820162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 7141, жена: 7264
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 394, жена: 370
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година4328
5-9 година5145
10-14 година4025
15-19 година3032
20-24 година1832
25-29 година2828
30-34 година2237
35-39 година4122
40-44 година2923
45-49 година2029
50-54 година1819
55-59 година2623
60-64 година1014
65-69 година118
70-74 година63
75-79 година11
80 + година01
Општина/град Bač нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Bač не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему нема лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 764
  • Деца млађа од 15 година: 232
  • Без школске спреме: 109
  • Непотпуна основна школа: 275
  • Основно образовање: 131
  • Средње образовање: 15
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 2
  • Нада Петровић - Колибри
  • Драган Јовановић - Јан Колар
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 14.062.000,00 РСД.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Студентске и ђачке стипендије, као и превоз средњошколаца и студената, подразумева све студенте/ђаке без обзира на националност .
У поменутим издвајањима сигурно има студента/ђака ромске националности, али њихов тачна број не можемо са сигурношћу утврдити јер националност није захтеван податак у подношењу захтева..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.