Ada

Ada

2019201820172016
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 8227, жена: 8764
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 166, жена: 157
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година2310
5-9 година1715
10-14 година1015
15-19 година1811
20-24 година1218
25-29 година1212
30-34 година93
35-39 година1216
40-44 година1216
45-49 година87
50-54 година1211
55-59 година78
60-64 година95
65-69 година36
70-74 година22
75-79 година01
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 28.05.2020. уписано 69 грађана ромске националности.
Општина/град Ada нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ada не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 323
  • Деца млађа од 15 година: 90
  • Без школске спреме: 41
  • Непотпуна основна школа: 123
  • Основно образовање: 45
  • Средње образовање: 21
  • Више/високо образовање: 1
  • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Љиљана Ђин Крајц - Основна Школа "Новак Радоњић" Мол
У 2019. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 1.200.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 1.250.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2019/20.
У 2019 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2019. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Напомена: У општини Ада није ангажован координатор за ромска питања. нити је такво радно место систематизовано.
У оквиру Општинске управе послови везани за инклузију Рома систематизовани су формално-правно у оквиру радног места: „Послови родне равноправности и инклузије Рома“ са ½ извршиоца, и то:
Име и презимне: Кристиан Ходик
Email адреса: hkristian@ada.org.rs
Број тел.: 024/852-106, лок. 129
Локални акциони планови за ромску националну заједницу не постоје. нити су од стране надлежних органа општине образована било каква радна тела за питање инклузије Рома.
Овом приликом желимо истаћи веома значајну улогу НВО Удружење грађана „ДУГА“ из Аде која, у тесној сарадњи са јединицом локалне самоуправе већ дуго низ година активно ради и делује на унапређењу положаја Рома на територији општине Ада. Поред низа других пројеката најзначајнији су њени већ реализовани пројекти: „Очување репродуктивног здравља и планирање породице код Рома“, „Укључивање ромске деце у предшколске устанаове“, „Функционално образовање одраслих“, „Покушајмо заједно“, и „Једнаке шансе за будућност“.
Контакт:
Удружење грађана „ДУГА“
Канцеларија Ада, Трг Ослобођења 1
Тел/Факс 024/851-138
E-mail: nvoduga@yahoo.com
www.nvoduga.org.rs
.
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.