Извештаји

ИЗВЕШТАЈИ

Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2020. години

Извештај о петом Семинару о социјалном укључивању Рома и Ромкиња

Сиже Извештаја о имплементацији оперативних закључака за период октобар 2017 - октобар 2019. године

Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2018. години

Нацрт Извештаја о имплементацији Оперативних закључака са семинара „Социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији“ за период октобар 2017–мај 2019. године

Карта ЈЛС у којима су ангажовани педагошки асистенти/киње у основним школама и предшколским установама

Карта ЈЛС у којима су ангажоване здравствене медијаторке

Карта ЈЛС у којима су основани мобилни тимови

Преглед података градова и општина о мерама за социјално укључивање Рома и Ромкиња у 2019. години