Žagubica

Žagubica

20182017
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 6253, жена: 6484
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 22, жена: 20
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година25
5-9 година35
10-14 година50
15-19 година32
20-24 година01
25-29 година22
30-34 година42
35-39 година00
40-44 година00
45-49 година01
50-54 година20
55-59 година00
60-64 година11
65-69 година00
70-74 година00
75-79 година00
80 + година01
У посебан бирачки списак је до 17.08.2008. уписано 41 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Ивана Милутиновић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Администратор помоћних послова
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Žagubica не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 42
  • Деца млађа од 15 година: 20
  • Без школске спреме: 6
  • Непотпуна основна школа: 7
  • Основно образовање: 9
  • Средње образовање: 0
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 615.420,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 10.342.174,11 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 2.180.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 8 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 88 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.