Žabari

Žabari

201720162015
Степен развијености општине: 4
Укупан број становника - мушкараца: 5581, жена: 5799
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 28, жена: 29
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година85
5-9 година55
10-14 година02
15-19 година22
20-24 година33
25-29 година31
30-34 година13
35-39 година02
40-44 година23
45-49 година11
50-54 година10
55-59 година01
60-64 година20
65-69 година01
70-74 година00
75-79 година00
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 10.04.2018. уписано 172 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Сава Махмутовић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом професор техмичког образовања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Žabari издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 210.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 57
  • Деца млађа од 15 година: 25
  • Без школске спреме: 9
  • Непотпуна основна школа: 11
  • Основно образовање: 6
  • Средње образовање: 4
  • Више/високо образовање: 2
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 2.490.700,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 9.966.530,22 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.