Čoka

Čoka

2018
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 5680, жена: 5718
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 186, жена: 165
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година1720
5-9 година2418
10-14 година1719
15-19 година1911
20-24 година1917
25-29 година168
30-34 година88
35-39 година1011
40-44 година1315
45-49 година1711
50-54 година811
55-59 година95
60-64 година26
65-69 година63
70-74 година11
75-79 година01
80 + година00
У посебан бирачки списак је до 23.02.2018. уписано 17 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Златомир Рајић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом члан већа за привреду
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања није систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Čoka не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 351
  • Деца млађа од 15 година: 115
  • Без школске спреме: 42
  • Непотпуна основна школа: 135
  • Основно образовање: 50
  • Средње образовање: 9
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2018. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 5.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2018 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 91 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.