Čajetina

Čajetina

20202019
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 7294, жена: 7451
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1, жена: 0
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година0
5-9 година0
10-14 година0
15-19 година0
20-24 година0
25-29 година0
30-34 година0
35-39 година1
40-44 година0
45-49 година0
50-54 година0
55-59 година0
60-64 година0
65-69 година0
70-74 година0
75-79 година0
80 + година0
Општина/град Čajetina нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Čajetina не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1
  • Деца млађа од 15 година: 0
  • Без школске спреме: 0
  • Непотпуна основна школа: 1
  • Основно образовање: 0
  • Средње образовање: 0
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2020. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 28.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 28.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2020/21.
У 2020 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2020. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 66 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2020. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Средства за трошкове превоза за основну и средњу школу свеукупно износе 28.000.000 динара и једна су буџетска ставка која не може да се раздвоји. Општина Чајетина издваја средства за ужину, али се то ради по принципу рефундације основним школама за децу из вишечланих породица ( треће и четврто рођено дете) и децу у стању социјалне потребе..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.