Ćićevac

Ćićevac

20172016
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 4651, жена: 4825
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 90, жена: 84
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година85
5-9 година154
10-14 година125
15-19 година78
20-24 година33
25-29 година47
30-34 година45
35-39 година510
40-44 година75
45-49 година64
50-54 година43
55-59 година56
60-64 година48
65-69 година44
70-74 година14
75-79 година11
80 + година02
У посебан бирачки списак је до 26.02.2018. уписано 97 грађана ромске националности.
Општина/град Ćićevac нема ангажованог Координатора за ромска питања.
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ćićevac не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 174
  • Деца млађа од 15 година: 49
  • Без школске спреме: 19
  • Непотпуна основна школа: 48
  • Основно образовање: 44
  • Средње образовање: 14
  • Више/високо образовање: 0
  • Непознато: 0
У 2017. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 460.378,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 648.035,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2017/18.
У 2017 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2017. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 17 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2017. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: У општини Ћићевац формиран је Савет за друштвене делатности. Не издвајају се посебно средства за социјалну инклузију и унапређења Рома већ се њихови проблеми третирају као и проблеми осталих становника у складу са израженим потребама, тако да међу децом која су остварила право на бесплатну ужину, као и међу децом која остварују право на накнаду трошкова превоза за основну школу има деце ромске националности. Међу подносиоцима пријава за остваривање права на стипендије за студенте није било подносиоца пријава ромске националности..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.
There is no Operative plan data.