Сомбор

Сомбор

20162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 41628, жена: 44275
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 524, жена: 491
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година3639
5-9 година4447
10-14 година5542
15-19 година5236
20-24 година3843
25-29 година4142
30-34 година5234
35-39 година2838
40-44 година4334
45-49 година3839
50-54 година3433
55-59 година2426
60-64 година1014
65-69 година1314
70-74 година84
75-79 година63
80 + година23
Име и презиме Координатора за ромска питања: Александар Радуловић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На одређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље, Социјална заштита
за период од 01.01.2016.
до 31.12.2019.
Преузмите документ: РОМА 2016-2019.doc
Општина/град Сомбор издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 4.300.000,00
Формиран је Савет за међунационалне односе и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему има лица чланова ромске националности.
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
  • Укупно: 1015
  • Деца млађа од 15 година: 263
  • Без школске спреме: 106
  • Непотпуна основна школа: 199
  • Основно образовање: 348
  • Средње образовање: 91
  • Више/високо образовање: 7
  • Непознато: 1
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 1
  • Иван Петровић - 22. октобар
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 0,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 0,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 0,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 250.000,00 РСД.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
Буџетско планирање и реализација
Oбласт: Oбразовање
Задатак: Финансирање смештаја и исхране ученика у домове ученика
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца задатка: Град Сомбор
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 250.000,00
Реализовани буџет у РСД: 75.341,00
Очекивани резултат задатка: Обезбеђен смештај и исхрана ученика ромске националне мањине у домове ученика за најмање 3 ученика
Остварен резултат задатка: Обезбеђен смештај и исхрана за 2 ученика
Oбласт: Oбразовање
Задатак: Регресирање месечне карте средњошколцима ромске националне мањине са ЛАП'а Рома који то право нису остварили на други начин (Град Сомбор финансира месечне карте за све средњошколце коју су социјално угрожени, чија је породица корисник новчане социјалне помоћи, Роми су укловном корисници исте, али дешава се да из некког разлога и нису, те им се месечна карта финансира са ЛАПа Рома)
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца задатка: Град Сомбор
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 250.000,00
Реализовани буџет у РСД: 64.260,00
Очекивани резултат задатка: Регресирање путних трошкова за средњошколце који то право нису остварили на други начин.
Остварен резултат задатка: Регресирани путни трошкови за ученике ромске националне мањине
Oбласт: Oбразовање
Задатак: Расписивање конкурса за реализацију ЛАПа Рома
Носилац задатка: Институција, Удружења грађана
Назив носиоца задатка: Град Сомбор
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 1.300.000,00
Реализовани буџет у РСД: 1.300.000,00
Назив донатора: Град Сомбор
Очекивани резултат задатка: Реализација мера дефинисаних ЛАПом Рома од стране ромских ОЦД
Остварен резултат задатка: Укупно 6 ромаких ОЦД су одобрени пројекти за реализацију ЛАПа Рома из области образовања
Oбласт: Здравље
Задатак: Помоћ у набавци лекова за пацијенте роске националне мањине
Носилац задатка: Институција
Назив носиоца задатка: Град Сомбор
Општина/град издваја посебна средства за Роме.
Планирани буџет: 200.000,00
Реализовани буџет у РСД: 198.355,00
Очекивани резултат задатка: Пружена помоћ у набавци лекова припадницима ромске националне мањине
Остварен резултат задатка: Пружена помоћ у набавци лекова припадницима ромске националне мањине
Становање
Нема података о становању.