Прокупље

Прокупље

20162015
Степен развијености општине: 3
Укупан број становника - мушкараца: 22056, жена: 22363
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1132, жена: 1022
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година12596
5-9 година127122
10-14 година10286
15-19 година120106
20-24 година9778
25-29 година8277
30-34 година7963
35-39 година6468
40-44 година7066
45-49 година6068
50-54 година6166
55-59 година6857
60-64 година3437
65-69 година1913
70-74 година1411
75-79 година65
80 + година43
У посебан бирачки списак је до 14.11.2016. уписано 1.117 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Миладин Милосавлјевић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Руководилац одељења за Друштвене делатности
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Прокупље не издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Није формиран је Савет/Комисија за родну равноправност.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Драгана Ристић
Образовање
Списак школа у којима се изучава ромски језик и култура у текућој школској години je:
 • Вук Караџић

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2154
 • Деца млађа од 15 година: 658
 • Без школске спреме: 208
 • Непотпуна основна школа: 365
 • Основно образовање: 686
 • Средње образовање: 215
 • Више/високо образовање: 15
 • Непознато: 7
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 4
 • Горан Хасановић - Основна школа ,,Милић Ракић Мирко"
 • Aleksandar Bahtijarevic - 9.oktobar
 • Сафет Сушица - Никодије Стојановић Татко
 • Звонко Живковић - Предшколска установа ,, Невен "
У 2016. нису издвојена финансијска средства за уџбенике.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Нису издвојена финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 20.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016 се не одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се не одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.