Крушевац

Крушевац

20162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 62802, жена: 65950
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1248, жена: 1213
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година134145
5-9 година158130
10-14 година120124
15-19 година132130
20-24 година10474
25-29 година8589
30-34 година90103
35-39 година8981
40-44 година7468
45-49 година6251
50-54 година6577
55-59 година5253
60-64 година3840
65-69 година2021
70-74 година1413
75-79 година712
80 + година42
У посебан бирачки списак је до 24.12.2016. уписано 1.300 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Зорана Павловић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом извршилац за студијско аналитичке послове и координатор за ромска питања
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 25.06.2015.
до 31.12.2020.
Преузмите документ: Strategija za unapredjenje polozaja Roma.doc
Општина/град Крушевац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.500.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Ивана Накић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2461
 • Деца млађа од 15 година: 811
 • Без школске спреме: 315
 • Непотпуна основна школа: 421
 • Основно образовање: 618
 • Средње образовање: 275
 • Више/високо образовање: 11
 • Непознато: 10
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Зоран Мутатовић - Деспот Стефан
 • Слађана Таировић - Бранко Радичевић
 • Momcilo Mutatovic - Dragomir Markovic
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 8.100.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 4.300.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 800.000,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 35.017.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 5.200.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 500.000,00 РСД.
У 2016. се не одобравају стипендије за средњошколце из донаторских средстава.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 11 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 42 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.