Крушевац

Крушевац

2018201720162015
Степен развијености општине: 2
Укупан број становника - мушкараца: 62802, жена: 65950
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 1248, жена: 1213
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година134145
5-9 година158130
10-14 година120124
15-19 година132130
20-24 година10474
25-29 година8589
30-34 година90103
35-39 година8981
40-44 година7468
45-49 година6251
50-54 година6577
55-59 година5253
60-64 година3840
65-69 година2021
70-74 година1413
75-79 година712
80 + година42
У посебан бирачки списак је до 22.03.2019. уписано 1.170 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Павловић Зорана
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом извршилац за студијско-аналитичке послове и послове координисања за питања мањина
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на На неодређено време
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома је усвојен/а.
У областима: Oбразовање, Становање, Запошљавање, Здравље
за период од 25.06.2015.
до 31.12.2020.
Преузмите документ: Strategija za unapredjenje polozaja Roma-3.doc
Општина/град Крушевац издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 1.700.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему нема лица чланова ромске националности.
Здравље
Формиран је Савет за здравље и у њему нема лица чланова ромске националности.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Ивана Накић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 2461
 • Деца млађа од 15 година: 811
 • Без школске спреме: 315
 • Непотпуна основна школа: 421
 • Основно образовање: 618
 • Средње образовање: 275
 • Више/високо образовање: 11
 • Непознато: 10
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 3
 • Зоран Мутатовић - Деспот Стефан
 • Слађана Таировић - Бранко Радичевић
 • Momcilo Mutatovic - Dragomir Markovic
У 2018. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 7.000.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за ужину у износу од 4.700.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 900.000,00 РСД.
У 2018. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 41.698.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19.
У 2018. су издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу у износу од 7.500.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2018/19 у износу од 600.000,00 РСД.
У 2018. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 18 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 18 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2018. је укупно 0 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Становање
Нема података о становању.