Ваљево

Ваљево

20162015
Степен развијености општине: 1
Укупан број становника - мушкараца: 44148, жена: 46164
Број Рома према званичној статистици - мушкараца: 717, жена: 696
Старосна структура грађана ромске националности:
МушкарциЖене
0-4 година6546
5-9 година6158
10-14 година4660
15-19 година4050
20-24 година5141
25-29 година4344
30-34 година4557
35-39 година6238
40-44 година4543
45-49 година4944
50-54 година5645
55-59 година5970
60-64 година3948
65-69 година2919
70-74 година1015
75-79 година1014
80 + година74
У посебан бирачки списак је до 12.01.2017. уписано 712 грађана ромске националности.
Име и презиме Координатора за ромска питања: Дејан Маринковић
Послови Координатора за ромска питања се обављају у оквиру радног места под називом Инспектор за јавни превоз и путеве
Радно место особе која обавља послове Координатора за ромска питања је систематизовано.
Координатор за ромска питања је ангажован на Остало
Именован решењем градоначелника да обавља и послове ромског координатора (саобраћајни инспектор запослен у Градској управи)
Локални акциони план/Стратегија за инклузију Рома није усвојен/а.
Општина/град Ваљево издваја посебна средства за унапређивање положаја Рома у текућој години.
Издвајају се посебна средства за унапређивање положаја Рома у износу од 3.250.000,00
Није формиран Савет за међунационалне односе.
Формиран је Савет/Комисија за родну равноправност и у њему има лица чланова ромске националности.
Здравље
Није формиран Савет за здравље.
Број ангажованих здравствених медијаторки je: 1
То су:
 • Гордана Петровић
Образовање

Школска спрема грађана ромске националности:
 • Укупно: 1413
 • Деца млађа од 15 година: 336
 • Без школске спреме: 91
 • Непотпуна основна школа: 379
 • Основно образовање: 424
 • Средње образовање: 157
 • Више/високо образовање: 24
 • Непознато: 2
Укупан број ангажованиx педагошких асистенaтa: 6
 • Верољуб Тешић - Милица Ножица
 • Далибор Јовановић - Сестре Илић
 • Зоран Петровић - Прота Матеја Ненадовић
 • Драган Петровић - Свети Сава
 • Тања Маринковић - Андра Савчић
 • Данијела Јанковић - Нада Пурић
У 2016. су издвојена финансијска средства за уџбенике у износу од 800.000,00 РСД.
Издвојена су финансијска средства за уџбенике за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 200.000,00 РСД.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за ужину.
Издвојена су финансијска средства за ужину за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17 у износу од 500.000,00 РСД.
У 2016. су издвојена финансијска средства за школски превоз у износу од 28.607.000,00 РСД.
Нису издвојена финансијска средства за школски превоз за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу.
Нису издвојена финансијска средства за превоз за средњу школу за кориснике ромске нацоналности за школску 2016/17.
У 2016. се одобравају стипендије за средњошколце из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 94 средњошколац/а остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 45 средњошколац/а Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. се одобравају стипендије за студенте из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 139 студената остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
У 2016. је укупно 7 студената Рома остварило стипендију из буџета локалне самоуправе.
Напомена: Локални акциони план / Стратегија за инклузију Рома није усвојена. Постојао је Локални акциони план за образовање Рома који је истекао па је донета Одлука о допуни локалног акционог плана за образовање Рома у Ваљеву која се односи на 2017.годину.
За ученике ОШ "Прота Матеја Ненадовић" Бранковина, њих 27 је обезбеђен мини бус који их превози на релацији Балачка (ромско насеље) - Бранковина, а за остале ромске ученике превоз се плаћа у складу са Законом о основама система образовања и васпитања..
Приложeн документ:
Становање
Нема података о становању.